REKRUTACJA

rekrutacja

Programy wychowania przedszkolnego

Zamieszczamy kilka informacji o programach, według których pracujemy i organizujemy dzień w przedszkolu.
Jesteśmy świadomi, jak ważna jest edukacja dla każdego dziecka. Naszą ideą jest zapewnienie jak najlepszych warunków do tego, aby nasze przedszkolaki mogły się wszechstronnie rozwijać.

Wybrane przez nas programy wychowania przedszkolnego są zgodne z aktualną podstawą programową. Treści w nich zawarte  wprowadzają dzieci w świat nauki poprzez zabawę, stwarzają sytuacje edukacyjne, w których dzieci są odkrywcami – doświadczają, eksperymentują, uczą się nowych rzecz. Pracując w oparciu o te programy nauczyciele mają możliwość dostosowywania zadań do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, jak  i  na indywidualne podejście do wychowanka.

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Lp. Pełna nazwa programu Autor
numer
przedmiot
1. OD ZABAWY DO NAUKI –program wychowania przedszkolnego- dobre praktyki D. Kucharska,
A. Pawłowska Niedbała,
D. Sikora-Banasik,
I. Zbroszczyk
Wychowanie przedszkolne
Gr. V i VII
2. WOKÓŁ PRZEDSZKOLA – program edukacji przedszkolnej M. Kwaśniewska,
J. Lendzion,
W. Żaba – Żabińska
Wychowanie przedszkolne
Gr. IV i VI
3. NASZE PRZEDSZKOLE – program edukacji przedszkolnej M. Kwaśniewska,
W. Żaba – Żabińska
Wychowanie przedszkolne
Gr. I, II i III
4. KOCHAMY DOBREGO BOGA Komisja Wychowania Katolickiego KEP
AZ-0-01/10
Religia

Gr. I, II, III i IV

5. TAK DLA JEZUSA Ks. K.Zegan, E. Kondrak, B. Nosek Religia
Gr. V, VI i VII
6. PRZEDSZKOLAKOM O WARTOŚCIACH  W  ŻYCIU Ewa Pielichiewicz Etyka
Gr. IV, V, VI i VII
7. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRZEDSZKOLI I KLAS ZEROWYCH zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego M. Bogucka
D. Łoś
Język angielski
Gr. I, II, III, IV,
V, VI i VII
8. Program Profilaktyki Logopedycznej dla Przedszkola Nr 16 Beata Zaława-Buczyńska, Ewa Kramek Logopedia
i wychowanie przedszkolne

W pracy z dziećmi stosujemy także różnorodne metody pracy z dzieckiem:

 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn‘e.
 • Metoda Odimiennej Nauki Czytania Ireny Majchrzak
 • „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej.
 • Metoda aktywnego słuchania Batii Strauss..
 • Pedagogika Zabawy „Klanza” – zabawy przy muzyce, tańcu, śpiewie.
 • Dziecięca Matematyka oparta na metodzie E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
 • Kinezjologia edukacyjne P.G. Denisona.
 • Muzykoterapia.
 • Techniki relaksacyjne.
 • Drama.
Skip to content