REKRUTACJA

rekrutacja

Psycholog

Czym zajmuje się psycholog w przedszkolu:

  • obserwuje dzieci w trakcie zajęć,
  • na podstawie obserwacji i zajęć z dziećmi dokonuje oceny funkcjonowania poszczególnych sfer rozwoju,
  • pomaga rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  • proponuje odpowiednie formy pomocy specjalistycznej w uzasadnionych sytuacjach,
  • na prośbę rodziców tworzy we współpracy z wychowawcami informacje o funkcjonowaniu wychowanka dla specjalistów zewnętrznych ( poradnia psychologiczno-pedagogiczna),
  • prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie przedszkola.
  • Prowadzi konsultacje dla rodziców przy wcześniejszym umówieniu się przez adres e-mail.

Zapraszam do kontaktu mailowego: m.czapinska@zsp16.wroclaw.pl

Skip to content