REKRUTACJA

rekrutacja

MPPL Założenia programowe


  • Założenia programowe

    I. Baza 1.Placówka posiada warunki lokalowe i środki dydaktyczne umożliwiające wdrożenie programu profilaktyki logopedycznej. Wskaźniki: 1.Dyrektor zapewnia warunki lokalowe, środki dydaktyczne umożliwiające realizację programu profilaktyki logopedycznej. 2.Placówka posiada gabinet logopedyczny…

Skip to content