REKRUTACJA

rekrutacja

Logopedia

Na początku roku szkolnego logopeda przeprowadza diagnozę logopedyczną, która
ma na celu wykrycie ewentualnych wad lub zaburzeń mowy. Po diagnozie dzieci są dzielone na mniejsze zespoły i uczestniczą w zajęciach logopedycznych. Logopeda wskazuje kierunki pracy z dziećmi.

Dużą rolę odgrywa współpraca logopedy z rodzicami, dlatego istotną częścią terapii mowy jest codzienna praca w domu i wykonywanie zalecanych ćwiczeń logopedycznych.

Magdalena Sutor

GODZINY ZAJĘĆ Z LOGOPEDII
w roku szk. 2022/2023
p. Magdalena Sutor

   Grupa PONIEDZIAŁEK ŚRODA
Praca
z dziećmi
z grup:
I, III i V.
od  9:00 do 10:15

od 11:00 do 11:45

 od 8:30 do 11:30
 od 15:00 do 16:00   

Konsultacje dla rodziców odbywać się będą tylko po wcześniejszym umówieniu
drogą mailową na adres:  m.sutor@zsp16.wroclaw.pl

 

Skip to content