REKRUTACJA

rekrutacja

Religia

Celem zajęć religii w przedszkolu jest zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami religii katolickiej oraz ukazanie Pana Boga jako Dawcy wszelkiego dobra. Katecheza przedszkolna pomaga rozwinąć wiarę dzieci i buduje fundament dla ich przyszłej religijności. Na zajęciach dzieci poznają pierwsze pojęcia religijne oraz istotę modlitwy,  rozwijają sposoby kontaktowania się z Bogiem, jak również poznają  zwyczaje chrześcijańskie związane z obchodami roku liturgicznego. W czasie trwania zajęć wykorzystywane są różne metody pracy z dzieckiem: piosenki z gestami, zabawy, gry dydaktyczne, inscenizacje, opowiadania, uzupełnianie ilustracji rysunkami lub prostymi elementami do wycięcia, kolorowanki a także rysunki spontaniczne. Wszystkie te czynności mają na celu stworzyć atmosferę sprzyjającą budzeniu się zażyłości dzieci z Jezusem. Na zajęciach religii promowana jest również postawa przedszkolaka, jako człowieka prawego, życzliwego i otwartego na innych ludzi.

Skip to content