REKRUTACJA

rekrutacja

Etyka

Zajęcia z etyki skierowane są do dzieci z najstarszych grup przedszkolny (5-6 latków). Realizowany podczas zajęć program „Przedszkolakom o wartościach w życiu” ma na celu wyposażenie dziecka w wieku przedszkolnym w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu pełne przystosowanie się do otaczającego świata i jego reguł. Tematyka zajęć obejmuje między innymi takie wartości jak: dobroć, szacunek, tolerancja, szczęście, uczciwość, sprawiedliwość, zdrowie, rodzina i tradycje, patriotyzm, miłość, przyjaźń itp. Zadania wychowawcze realizowane są poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Realizacja wyżej wymienionych zagadnień pozwoli dziecku poprawnie funkcjonować w grupie rówieśniczej, stosować w kontaktach z innymi zasady i normy społeczne, a w miarę możliwości również zmieniać świat na lepsze.

Ewa Pielichiewicz

GRUPA ŚRODA
V i VII od 11:00 do 11:30
IV i VI od 11:30 do 12:00
Skip to content