REKRUTACJA

rekrutacja

Bezpieczeństwo drogowe w grupie IV

Przedszkolaki z grupy IV uczestniczyły w cyklu zajęć związanych z bezpieczeństwem na drodze. Dzieci zapoznały się z elementarnymi zasadami ruchu drogowego podczas pokonywania toru, który został stworzony w sali przedszkolnej. Dodatkowo przedszkolaki utrwaliły numery alarmowe oraz poznały zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się na ulicy. Podczas cyklu zajęć dzieci uczestniczyły w licznych zabawach ruchowych oraz wykonały kilka różnorodnych prac plastycznych związanych z ruchem drogowym.

 

Dzieci z grupy IV doskonalące znajomość przepisów ruchu drogowego.
Dziewczynka z grupy IV pokonująca tor jazdy.
Przedszkolaki z grupy IV podczas wykonywania grupowej pracy plastycznej.
Skip to content