REKRUTACJA

rekrutacja

Pierwszy Dzień Jesieni

Wizyta mamy Szymka w grupie II
Częste czytanie książek wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej
dzieci, wzbogaca ich wiedzę o świecie jednocześnie kształtując wrażliwość moralną. W
ramach rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród przedszkolaków, w czwartek, tj.
29.09.2022 w grupie 3-latków gościliśmy mamę Szymka – jednego z chłopców z grupy II.
Tej wizycie towarzyszyło dużo pozytywnych emocji. Dzieci bardzo uważnie i z wielkim
zainteresowaniem wysłuchały zaproponowanych im historii o Misiu Paplaku i Króliczku
Alilo oraz z zaciekawieniem oglądały kolorowe ilustracje książek. Mamie Szymona bardzo
dziękujemy za miło spędzony czas i zapraszamy kolejnych chętnych rodziców do odwiedzin
oraz wspólnego czytania.

Dzieci z grupy II słuchające historii czytanych przez mamę Szymka.
„Miś Paplak” – jedna z przeczytanych przedszkolakom książek.
Skip to content