REKRUTACJA

rekrutacja

Szanowni Rodzice!

W celu zapewnienia opieki przedszkolnej Państwa dzieciom i zaplanowania  urlopów pracowników przedszkola w sierpniu 2023r., prosimy o wypełnienie „Deklaracji korzystania z usług Przedszkola nr 16 w okresie wakacyjnym” ( do pobrania u nauczycielek grupy, do której uczęszcza Państwa dziecko).

Dokument ten należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do nauczycielek Przedszkola nr 16 w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2023r.

Z uszanowaniem

Dyrektor Przedszkola nr 16 – Małgorzata Mazur
Wicedyrektor Przedszkola nr 16 – Małgorzata Woźniak

Skip to content